Privacyverklaring

Gradatus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dennis van den Brand is de functionaris gegevensbescherming van Gradatus en is te bereiken via:
dennis@gradatus.nl – 0650245380

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gradatus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam, of naam van je vereniging, stichting of andere organisatievorm
 • Adresgegevens (voor op de factuur)
 • Telefoonnummer (om je vragen te beantwoorden en om te communiceren ter voorbereiding van een training of afspraak)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over jouw activiteiten met, en binnen e-mailings (dit betreft de standaard analytics: of je de e-mail al dan niet opent, en op welke links je klikt
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk: Gradatus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – Zorg/ Begeleidingsplannen

-Zorgvragen

– PGB gegevens

– Info verkregen via SWT of WMO

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gradatus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gradatus kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van vragen over, en het leveren van de diensten en producten
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van tips per e-mail naar aanleiding van afgenomen producten of diensten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en voorwaarden
 • Het publiceren van een reactie die je plaatst onder een van de artikelen op deze website.

Gradatus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gradatus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gradatus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gradatus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gradatus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (webserver- en mailserverproviders, leveranciers van CRM software, e-mailnieuwsbriefsoftware, en administratiesoftware), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gradatus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze diensten te controleren en te analyseren. Gradatus gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze dienst te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteiten op de Dienst aan Google Analytics door de installatie van de opt-out browser add-on van Google Analytics. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteiten deelt met Google Analytics.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy & Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Hotjar

Hotjar wordt gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de gebruikerservaring en onze service aan u verder kunnen verbeteren. Gegevens kunnen worden verzameld in de vorm van bezoekersregistraties, heatmaps en feedbackformulieren.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen:
Er is een overeenkomst voor gegevensverwerking met Hotjar gesloten.
We hebben maatregelen genomen om persoonlijk identificeerbare gegevens te anonimiseren. Wij leggen geen toetsaanslagen vast en hebben potentiële bronnen van persoonlijke gegevens van opnames uitgesloten.
Indien (ondanks de genomen maatregelen) persoonlijke gegevens in Hotjar terechtkomen, zullen wij de gehele opname na ontdekking verwijderen.

Hotjar voldoet volledig aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en neemt strenge maatregelen om uw gegevens te beschermen. Voor meer informatie over de privacypraktijk van Hotjar kunt u terecht op https://www.hotjar.com/privacy.

Facebook

Onze website bevat een Facebook tracking Cookie, die kan worden gebruikt om advertenties op uw Facebook-account (en andere Facebook-eigenschappen, zoals Instagram) te tonen. Deze cookie stuurt een verzoek naar Facebook, die probeert u te linken naar uw Facebook-account. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook, dat te vinden is op: https://www.facebook.com/policy.php. Gradatus verwerkt geen persoonlijke gegevens met betrekking tot deze cookie. Het is echter mogelijk dat wij u kunnen identificeren op basis van interacties met advertenties die als gevolg van deze cookies worden weergegeven.

Gradatus gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Daarmee is vastgelegd dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laat ik de IP-adressen anonimiseren conform de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gradatus maakt geen gebruik van tracking cookies en staat derden (zoals bijvoorbeeld Facebook, Google YouTube en Twitter) ook niet toe om dit soort cookies te plaatsen. Je surfgedrag wordt dus niet aan derden doorgegeven bij het bezoeken van pagina’s op deze site.

Van de Youtube video’s mijn site is de privacymodus ingeschakeld en plaatsen geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

De social media deelknoppen plaatsen ook geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

Op deze site zijn dus alleen privacyvriendelijke cookies actief: functionele cookies en de Google Analytics cookies ingesteld conform de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Gradatus hoeft daarom vooraf geen toestemming te vragen voor het activeren van deze onschuldige cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gradatus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gradatus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gradatus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gradatus.nl

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een TLS-certificaat*, sterke wachtwoorden en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

* Voorheen SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De werkwijze van Gradatus kan in de loop van de tijd veranderen. Dat kan tot gevolg hebben dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt. De meeste recente versie van de privacyverklaring vind je altijd op www.gradatus.nl/privacyverklaring  Mochten de wijzigingen direct op jouw van toepassing zijn, dan zullen we je dat bij het eerstvolgende schriftelijke communicatiemoment mededelen.

Gradatus

Koning Lodewijklaan 588
7314GV Apeldoorn GLD, Nederland

+31 650245380
info@gradatus.nl
www.gradatus.nl

KVK: 64670880
BTWnr: NL001377731B04
Reknr:NL55KNAB0255654928