Rendement van Geluk

Veel medewerkers worstelen met de balans tussen gezondheid, tijd en geld. Geld was lange tijd de oplossing voor een goede gezondheid en geluk en dus was het vergaren van geld een doel op zich. Het welbevinden van medewerkers op de werkvloer en ook daarbuiten wordt belangrijker dan materi√ęle zaken zoals een hoog salaris of een dure auto. Medewerkers hechten steeds meer waarde aan goede relaties met familie, vrienden, collega‚Äôs en klanten en willen zich kunnen vinden in de missie en visie van de organisatie waarvoor ze werken.

De inzet van het Het Rendement van Geluk Programma resulteert in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af! Dit programma geeft inzicht in het geluk van de medewerker op vijf verschillende pijlers

 1: Veiligheid, stabiliteit & zekerheid
 2: Relaties & liefde
 3: Voldoening, waardering & erkenning
 4: Zelfontplooiing
 5: Betekenisvol leven

Hoe ziet een Gelukkig leven eruit?

Dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Toch hebben we tijdens het door ons gedane Geluksonderzoek ‚Äď dat onder andere gebaseerd is op de theoretische kaders van Maslow (behoeftehi√ęrarchie), het Japanse Ikigai (de reden van het bestaan), Seligman‚Äôs Character Strengths and Virtues‚Äô (persoonlijke kernkwaliteiten), het PERMA Model (positieve psychologie) en onze eigen ervaringen ‚Äď gemerkt dat een aantal zaken steeds terugkeren als mensen zich bewust worden van wat een gelukkig leven voor hen betekent.

Een gelukkig leven is een leven waarin:

– Dat goed voelt en bij je past;
– Gezondheid, tijd en geld in balans zijn;
– Je vrijheid ervaart;
– Vertrouwen de boventoon voert;
– Je begaan bent met anderen en iets voor hen kunt betekenen;
– Jij je geliefd en gewaardeerd voelt.

Geluk op de werkvloer

Geluk is voor 50% afhankelijk van onze genen, 10% van omstandigheden en maar liefst 40% van onze eigen keuzes en gedrag. Het is voor werkgevers en werknemers daarom belangrijk om zich bewust te zijn van deze invloed op geluk. Zo zijn burn-outs meestal geheel of gedeeltelijk terug te voeren op privéomstandigheden. Medewerkers die op hun werk en in privé in balans zijn en zich gewaardeerd voelen, scoren op alle fronten beter.

Ook voor werkgevers zijn de voordelen vanzelfsprekend. Gelukkige werknemers presteren beter én zijn duurzaam inzetbaar. Dat betekent onder andere minder verzuim, minder verloop en een hogere productiviteit.

Gelukkig leven programma

Binnen het Rendement van Geluk op de werkvloer Programma helpen we werkgevers en werknemers met het inzichtelijk krijgen, het optimaliseren en waarborgen van het persoonlijk geluk. Hiervoor zetten we het Rendement van Geluk Traject in, welke bestaat uit de navolgende stappen.

  1. Werkgever QuickScan 
  2. Vrijblijvende kennismaking 
  3. Bedrijfspresentatie
  4. Afname van de Gelukkig Leven Test ©
  5. Bespreken van de Gelukkig Leven Test ©
  6. Terugkoppeling werknemersanalyse
  7. Terugkoppeling werkgeversanalyse

De inzet van het Gelukkig Leven Programma resulteert in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af! 

Bereikbaarheid:
Praktijk Apeldoorn
Koning Lodewijklaan 588
7314GV Apeldoorn GLD, Nederland
06-50245380
contact@gradatus.nl

Bereikbaarheid:
Praktijk Schoonhoven
Lekdijk Oost 2
2871 AD Schoonhoven ZH, Nederland
06-50245380
contact@gradatus.nl

KVK: 64670880
BTWnr: 100277494B02
Reknr: NL55KNAB0255654928
AGBcode praktijk: 90065794 
AGBcode persoonlijk: 90106560
CATregnr: CM 1601301018

Bereikbaarheid:
Praktijk Apeldoorn
Koning Lodewijklaan 588
7314GV Apeldoorn GLD, Nederland
06-50245380
contact@gradatus.nl

Bereikbaarheid:
Praktijk Schoonhoven
Lekdijk Oost 2
2871 AD Schoonhoven ZH, Nederland
06-50245380
contact@gradatus.nl

KVK: 64670880
BTWnr: 100277494B02
Reknr: NL55KNAB0255654928
AGBcode praktijk: 90065794 
AGBcode persoonlijk: 90106560
CATregnr: CM 1601301018